22. Att baka ojästa våfflor

Lästext

Att baka ojästa våfflor

1 Man tager så många ägg man vill och vispar dem väl sönder att de blir hel stragiga, tagas ett skedblad söt grädda till var och ett ägg och slås ibland äggena och vispar rätt väl, 1 skedblad skirat smör till var och ett ägg och det vispas rätt väl tillhopa, muskot och kardemummor, litet socker där uti och vispas till det slås i järnet och vispas ibland medan man gräddar, så är de färdiga.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At backa ogeßa Wåflor

  Man tager så många ägg man will och wispar dem wähl sönder att de blijr hehl stragiga tagas et skied blad sött grädda till hwar och ett ägg och slås ibland äggena och wispar rät wähl 1: skiedblad skierdt smör till hwar och et äg och det wispas ret wäl tillhopa muskåt och Cardimumor litet Socker der uthi och wispas till det slås i jernet och wispas ibland medan man gredar så är de färdiga.