77. Att göra surkålspastej

Lästext

|47|

Att göra surkålspastej

1 Koka surkålen rätt väl tills han blir mjuk, sedan stuva honom med gott färskt smör att han är väl mjuk, lägg honom sedan upp och svala honom så, en god gädda klyvd, tages väl benen ifrån och stek styckerna i smör, så lägges de varvtals med kålen och sist surkålen och murklor, mjöl så immerfort så länge man har meg och den som vill koka fisken i litet salt vatten så mycket han förvälles och flår skinnet av honom och steker det i smör och lägger det i tårtpanna, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |47|

  Att giöra suhrkåhls Påstey:

  Koka suhrkåhlen rät wähl tils han blijr miuk sedan stufwa hånom med gat ferst smör at han är wähl miuck läg hånom sedan op och swala hånom så en god gedda klyfd tages wähl benen if:n och steck styckerna i smör så legges de warf tals med kålen och sidst sur kålen och murcklår miöhl så imer fort så lenge man har meg och den som will koka fisken i litet salt watn så mycket han förwelles och flår skinnet af hånom och steker det i smör och legger det i tårt panna så är det färdigt.