109. Frikassé av lammkött

109. Frikassé av lammkött

Lästext

Frikassé av lammkött

1 Lammköttet skäres sönder och lägges sedan uti en kruka med lök, persilja och muskotblomma, det gula av citron i rimsor sönderskuren, det kokas lykt |60|till dess köttet är helt mört, så tager man saft efter 2 citroner och 4 äggblommor med några skedblad vin på köttet, skaka väl omkring att det intet skär sig, när soppan blir samtjock är det färdigt, intet mera vatten där på än som när man sköljer köttet, det som då följer med.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  frickase af lam kiött

  lamkiötet skierres sönder och läges sedan uti en krucka med låck persiliga och muskattblomna dett gula af sitron i rimsor sönder skoran det kockas lygt |60|til des kiotet är helt mört så tager man saft efter 2 sitronner och 4 äggblommor med några skie bla win på kiöte skaka wel om kring att det intet skier sig när sapan blir sam tiåck är det färdigt intet mära waten der på en som ner man skiöllier kiötet dett som då fiöllier med