74. Om man vill baka på äpplen

Lästext

|45|

Om man vill baka på äpplen

1 Skala äpplor och skär dem i 4 klyftor och tag kärnhuset ur dem, så slår vin och socker över dem, tag några sönderklappade äggegular, och doppa äpplerna uti, sedan vältar man dem uti vetemjöl och sedan gräddar man dem uti skirat smör och lägger dem på grått papper, så är färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |45|

  Om man will baka på Äplen

  Skala Äplor och skiär dem i 4 Klyftor och tag tiern huset uhr dem så slår wyn och Såcker öf:r dem tag några sönderklappade ägge gular, och dåppa äpplerna uthi sedan wältar man dem uthi hwetemiöhl och sedan gredar man dem uthi skiert smör och lägger dem på gråt papper så ähr färdigt,