157. Om kalvkött

Lästext

Om kalvkött

1 Det tjocka kalvköttet av låret, halvkoka med litet salt, sedan silas mesta vattnet av, hela muskotblommor, citronskal skurin, riven muskot, smör, stuva det kort i vin, man kan och skära vetebröd där under, späcka det först utan med fläsk, par kanel.

2 2 Skär tunna skivor av det tjocka på låret, bulta det väl tunt, sedan koka det i 2:ne tennfat med vin, smör, peppar, muskotblomma, halvparten vatten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  om kalf kiött

  dett tiocka kalfkiötet af lårett, half kocka med litet salt, sedan silas mästa watnet af, hela muskotbl: Citron skall skurin rifwin muskott, Smör stufwa det kort i wyn man kan och skära hwetebro der under skpäcka det först uthan med fläck p:r Canel

  2 Skiär tunna skifwor af det tiåcka på låret bulta det well tunt sedan koka det i 2:ne tenfatt med wyn Smör pepar muskotblo halfparten waten