69. Pastej av småfågel

Lästext

Pastej av småfågel

1 Görs som annat pastej med smör på botten och deg på bredana som järppastejs krydder, Kalvvibres[?], murklor, champinjoner och lägg där på en bra skiva fläsk, när hon är grädda skall göras en soppa av bränt smör och mjöl, salt, ansjovis, litet ättika och slår det i när det anrättas, är färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Påstey af små Fogell

  Giörs som annat postey med smör på båtn och deg på bredana som Jerp Påsteys Kryder Kalfwibres muncklor Siampinioner och läg der på en bra skifwa fläsk när hon är gädda skall giöras en supa af brent smör och miöhl salt ansiovis litet äticka och slår dett i när dett anretas, är färdigt