123. En annan färg av scharlakan

Lästext

|70|

En annan färg av scharlakan

1 Rätt att göra ab sud. Till 1 skålpund garn tag 2 lod vit vinsten, 1 lod romsk alun, en god handfull med vetekli, låt det i 3 kannor vatten uppkoka och rör det väl om, lägg garnet sedan där uti och låt det sedan 1 timma koka, rör det flitigt upp och låt det sedan hänga över natten. Men så snart |71|man tager det upp måste man det icke skölja utan sedan det hängt över natten så sköljer man det och låter rinna vattnet av. Sedan tag 1 lod skedvatten och 2 lod annat vatten, 1 kvintin smått stött engelskt tenn och temperera det som tillförende är beskrivit och låt det stå 24 timmar. Tag sedan 2 lod konschonell, stöt den fin och siktan och lägg där i ½ stop vatten och låt över natten. Andra |72|dagen så slå 3 kannor vatten och i en kittel till lika med konschonell och låt kokas tillsamman, men rör skummet väl ifrån vart annat och slå skedvatten där uti och rör det väl om då man sedan lägger garnet uti som ½ timma kokas och flitigt upp och ned röres, tag sedan upp och låt det bliva kallt och så sköljes, så är den färgan färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |70|

  En Annan färg aff skar lakan

  Rätt at göra ab sud till 1 ℔ garn tag 2 lood witt win sten 1 loo Romsk alun en god hand full mäd weteklj lätt dätt i 3 kannor watten upkoka och rör dätt wäll om läg garnet sedan där uthj och lätt dätt sedan 1 tim[m]a koka Rör dätt flitigt up och lätt dätt sedan hängia öfuer natten. Män så snart |71|Man tager dätt åp måste man dätt icke skiölja uthan sedan dätt hängt öfuer natten så skiöljer Man dätt och låtter rinna wattnet aff. sedan tag 1 lood sked watten och 2 lood annat watten. 1 quintin smått stött Engelst Ten och Temperera dätt som tillförende är beskrifuit och lätt dätt stå 24 timmar Tag sedan 2 loodh Consonil stöt dän fin och sigtan och läg där i ½ Stop watten och lätt öfuer natten Andra dagen |72|dagen så slå 3 kannor watten och i en kiettel till lika mäd Consonil och lätt kokas till samman Män Rör skummet wäll i från huart annat och slå skied watten där uthj och rör dätt wäll om då Man sedan lägger garnet uthj som ½ timma kokas och flitigt up och ned Röres Tag sedan up och lätt dätt blifua kaltt och så skiöljes så är dän färgan färdig