138. Att tvätta klippingshandskar

Lästext

|107|

Att tvätta klippingshandskar

1 Först tages tunn tunndrank, därtill lägges alterbrun och ackerleij för 6 :/: tillsammans och tvättes handskarna däri, sedan sköljes i svagdricka och lägges i rent kläde och manglas och drages på händerna och borstas med en där till gjord borsta, så äro de färdiga.

|108|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |107|

  att twätta Klyppings hanskar

  först tages tun tundranck dertil lägges alterbrun och ackerleij för 6 :/: tilsammans och twättes hanskarna derij sedan skiöljes i swagdricka och lägges i rent Kläde och manglas och drages på händerna och bårstas med en der til giord bårsta Så ähro de färdiga

  |108|