145. Till att koka rudor

Lästext

|125|

Till att koka rudor

1 Först tager man två delar vin och tredjdelen vatten och gott stycke smör och persilja sönderskurin och muskotblomma och lägger där uti, och skakas mycket väl, och när det kokas upp lägges rudorna där uti soppan och låter väl koka, till dess fisken bliver nog, man lägger rivet bröd, och salt som man tycker uti soppan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |125|

  till att kocka rudår

  först tager man twadelar wyn och trididelen watten och gott stycke Smör och persilia sönder skurin och muskottbla och lägger der uthi, och skackas myckett well, och ner dett kockas upp legges rudårna det uthi, Soppan och låter well kocka, till des fisken blifwer nog man legger rifwitt bröd, och salt som man tycker uthi soppan