34. Fylld gädda stekt

Lästext

Fylld gädda stekt

1 Tag en stor gädda, flå henne som en ål men fjälla henne först, sedan tages väl fisken ifrån bene att intet bene går sönder, hackar det väl med halvparten så mycket njurtalg som fisken är, så mycke rivebröd som talg, 6 ägg, salt, peppar, muskot, muskotblomma, litet korinter, russin, sönderhackade fisken skall väl stötas förn russina lägges där uti, huvudet blir vid benen, sedan tages smeten och lägges på benen som för köttet låg, tag sedan skinnet och drag över fisken som förr, tag papper, smörj allt med smör, linda kring fisken och där över med segelgarn, träd henne på spettet, |25|låt henne stekas, dryp smör på henne, man kan och steka henne på halster, men mjöla henne, hav intet papper på henne, gör en sås med russin, korinter, kokas i vatten, bränt mjöl och smör, socker, citron, muskot, vin eller vinättika att hon är lagom tjock, slås på fisken på fatet, är färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fyld Gädda steckt,

  Tag en stoor gieda flå henne som en Åhl men fiela henne först sedan tages wähl Fisken if:n bene att intet bene går sönder hackar dett wähl med halfparten så mycket niurtalg som fisken är, så mycke rifwe bröd som talg, 6 ägg, salt pepar muskåt muskåtblomma litet Corinter rusin, sönderhackade fisken skall wähl stötas förn rusina lägges der uthi hufwudet blijr wid benen sedan tages smeten och lägges på benen som för kiötet låg tag sedan skinnet och drag öf:r fisken som för tag papper smörg alt med smör lind kring skisken och der öf:r med segellgarn träd henne på spetet |25|lätt henne stekas dryp smör på henne man kan och steka henne på halster men miöla henne haf intet papper på henne giör en såus med rusijn Kårinter kokas i watn brent miöhl och smör Såcker sitron muskåt wijn el:r wijn ätika att hon är lagom tiock slås på fisken på fatet är färdigt.