131. Destillera brännvin

Lästext

|93|

Destillera brännvin

1 4 lod koriander

2 4 lod anis

3 1 lod kanel

4 1 lod kardemummar

5 1 lod muskotblom

6 1 ½ lod sittver

7 1 ½ lod nejlika

8 ½ lod kalmus

9 2 lod paradiskärnar

10 Allt måtte stötas smått sönder och sättas i en kruka väl igenbunden med 3 kannor brännvin, sätt det varmt i 14 dagar, skakas som oftast omkring, sila sedan krydderna väl ut av och blandas sedan upp med sockersirap.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |93|

  desilerra bränwin

  4 lod Coriander

  4 lod Annis

  1 lod Canell

  1 lod Cardemunar

  1 lod muskåttblom

  1 ½ lod sedfär

  1 ½ lod näglicka

  ½ lod calm

  2 lod Paradyß kiärnar

  alt måte stölas småt sönder och setias i en krucka well i gen bunden med 3 kannor brenwin, sätt thet warmt i 14 dagar skackas som oftats om kring sijla sedan kryderna well uth af och blandas sedan up med såcker sijrapp