51. Fylld svinhuvud

Lästext

Fylld svinhuvud

1 Man tager och förväller ett halvt svinhuvud, så skär man svålen att han blir hel med något fett på, så skär man tunna skivor av svinhuvud, tungan skall skäras, så lägger man varvtals med tungan hälften på varvtals med tungan och det man skär av huvudet och stöter krydder emellan vart varv, nejlikor, muskotblomma, peppar, litet grant salt, sönderskurin hårt koka ägg i skivor, rödbeter, när det så är uppfylld stjälper man den andra svålen över, sömmar nätt tillsamman, lindar en sarmet om och syr väl till, låter det sedan kokat en halv timma, sedan tager det upp och lägger ner i pressen, sedan tager man sarmeten bort och skär huvudet vackert kring, vill man ha henne förvälld så gör saltlaka över av det som |37|huvudet kokas i, bättre är sallakan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fyld Swijn Hufwud

  Man tager och förwäller ett halft swin hufwud så skier man swalen at han blir hehl med något fet på så skier man tun[n]a skifwor af swinhufwud tungan skall skieras så läger man warftals med tungan helften på warftals med tungan och det man skier af hufwudet och stöter Krydder emellan wart warf näglikor muskåthbluma, peppar, litet grandt salt sönderskurin hårdt Koka ägg i skifwor röbeter när det så är upfyld stielper man den andra swalen öf:r sömar net tillsamman lindar en sarmet om och syr wähl till leter det sedan Kokat en half tima sedan tager det op och lägger ner i preßen sedan tager man sarmeten bort och skiär hufwudet wackert Kring, will man haa henne förwald så giör salt laka öf:r af det som |37|hufwudet kokas i bätre är sallakan,