214. Hur man skall baka sockerbröd

214. Hur man skall baka sockerbröd

Lästext

|177|

Hur man skall baka sockerbröd

1 Först tager en viktskål och lägger 9 stycken ägg uti den ena skålen och så mycket socker stött emot att det blir lika mycket socker som ägg, sedan slår man sockret ut och lägger fint vetemjöl i stället så mycket som 8 ägg, ett tar man sedan uti, sedan tar man de 9 stycken äggevitar och vispar sönder i en mässingskittel att det allt blir som skum och då slås äggeblommone där till och vispar allt väl, sedan slås sockret och mjölet, det gula av 2 citroner rives och lägges i sedan, sedan tar man en spada av björk gjord och klappar degen länge, ju längre man röret, ju bätter det blir, sedan tar man papper och håller det för elden att det är väl torrt, då tager man en sked och öser på papperet så stora etatzer[?] som en vill, så tages rivet socker och siktas över, sedan de äro på papperet så bakas de på ett siulch[?] med lock på, med nog |178|eld över på, när de tages av elden skäres de strax av med en kniv, mjölet sättes för elden att det bliver väl torrt. Så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |177|

  Hure man skall backa såcker bröd

  först tager en[n] wijcht skall och leger 9 stycken äg uthi den enna skålen och så mycket Såcker stött emot att det blir licka mycket såcker som äg sedan slår mam såckret uth och legger fint wete miölch i stellet så mycket som 8 äg et tar man sedan uthi sedan tar man de 9 stycken ägge wijtar och wijspar sönder i en meßings kitel att det alt blir som skäm och då slås ägge blommone der til och wispar alt well sedan slås såckret och miölet det gula af 2 Citronner rifwes och legges i sedan sedan tar man en spada af biörck giord och klappar degen länge iu längre man rörret iu better det blir sedan tar man paper och håller det för elden at det är wel tårt då tager man en skied och ößer på paperet så storra etatzer[?] som en will så tages rifwit såcker och sichtas öfwer sedan di ära på paperet så backas di på et siulch[?] med låck på med nog |178|äld öfwer på ner dij tages af elden skierres de strax af med en knif miölet settes för elden at det blifwer well tårt Så är det ferdigt