30. Att göra ostkaka

Lästext

|21|

Att göra ostkaka

1 Tag 8 kannor mjölk, sätt på elden att värma, tag 2 ägg efter var kanna mjölk, 7 ägg med gulan, skedblad mjöl för vart ägg, 1 stop grädda, vispa detta allt ihop, in emot 1 kvarter löpevatten slår man det i ljumma mjölken och rör sakta om, låter det stanna, när det är väl stannat tar man ett såll, lägger ett kläde där uti, öser sakta där i osten med en slev, när vasslan är väl avrunnin stjälper honom på 1 ostkaksfat, river socker över och kanel, färskt smör lägges uppå, skjut in i ugnen, låt brynas, vänd henne sedan på ett fat som hon sedan blir på, rivet socker, kanel, även färskt skirat smör, sätt in i ugnen, låt henne brynas, när hon blir brun tag henne ut och häll över henne väl söt grädda, sätt henne in och låt henne koka in, tag henne |22|ut, riv socker och kanel över, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |21|

  At giöra Ost Kaka

  Tag 8 kannor miölck set på elden at werma tag 2 Ägg efter war Kanna Miölck 7 äg med golan skied blad miöhl för wart ägg 1 stop gräda wißpa detta alt i hop in emot 1 qwarter löpe watn slår man det i liuma miölcken och rör sachta om, låter det stana, när det är wähl stanat tar man et såll lägger et kläde der utj öser sachta der i osten med en slef när waßlan är wähl afrunnin stelper hånom på 1 ost kacksfat rewer såcker öf:r och Canehl färst smör lägges uppå skiut in i ungen lät brunas wänd henne sedan på ett fatt som hon sedan blir på rifwet Såcker Canehl äfwen färst skiert smör sät in i ungen lät henne brynas när hon blijr brun tag henne uth och hell öf:r henne wähl söt gredda sett henne in och lät henne Koka in tag henne |22|uth rif Såcker och Canehl öf:r så ähr hon färdig