169. Potage att göra

Lästext

Potage att göra

1 Man tager kalvkött och lammkött, sedan tages några stycken höns heller kalkoner, det kokas och när det är halvkokat så sila soppan igenon en durkslaget in i ett annat kärl, sedan slår vattnet på det andra köttet och lite salt, 1 ½ mark njurtalg heller 2 marker som man vill ha frikadellerna många till och hackas sedan rätt väl, var till tages 8 stycken ägg, en riven semla, persilja, lite rosenmarin, muskotblom, peppar och salt, det lägger man i en stenmortel heller |137|när det är väl sammanstött gör man lagom stora frikadeller och sätter den silade köttsoppan på elden och lägges sedan frikadellerna där i, har man murklor, champinjoner, så lägges där till oxmulaskräde, skulle man behaga blomkål heller persiljerötter, så är det bägge gott, har man och siskon, när man vill anrätta tages det samma potagefatet och skär man där i ½ eller hel vetesemla som fatet är stort till, där på öses soppan av frikadellerna och låter kokas att brödet bliver väl igenomkokat, sen lägges de samma hönsen på samma fat, så överöses frikadellerna och blomkålen och soppan där på, strös muskotblom över om man vill göra honom brun på [?] fet[?] allenast, man skär lite kött tunt som till kalops.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  påtase att giöra

  man tager kalf kiöt och lamkiöt sedan tages några stycken höns heller kalkoner det kokas och ner det är half kockat så sil såpan i gänon en durslaget in i et annat kiärl sedan slår watnet på det andra kiöttet och lite salt 1 ½ marck niurtalg heller 2 marcker som man wil ha frickadellerrna många till och hackas sedan ret well hwar til tages 8 stycken äg en rifwen sinla persiliga lite rosen marin muskolblom pepas och salt det legger man i en sten mortel heller |137|när det är wel samman stöt giör man lagom stora frickadeller och sätter dem sillade kiöt såpan på älden och legges sedan frickadellerna der i har man murcklor sampinoner så leges der til oxe mula skred skulle man behaga blom kåll heller persielie röter så är det begge got har man och siskon när man wil anrätta tages det samma påstasie fatet och sier man der i ½ eller hell hwitesimla som fatet är stort til der på öses såpan af frickadellerna och låter kokas at brödet blifwer wel igänon kokat sen legges de samma hönsen på samma fatt så öfwer öses frickadellerna och blåmkålen och såpan der på strös muskåtblom öfwer om man will giöra honom brun på [?] fet[?] allenast man skier lite kiöt tunt som til kalops kalppos