113. Huru vinost göres med mandel

113. Huru vinost göres med mandel

Lästext

Huru vinost göres med mandel

1 Först tages en kanna söt mjölk och där uti vispas 3 stycken äggulor och det sättes på elden, när det kokar så slå ½ stop vin uti och göres en vinost där av, sedan tages osten upp ur vasslan och låter osten kallna, sedan blandas osten med ½ skålpund stötta mandlar som stöten väl smått med rosenvatten, socker blandas uti efter ens smak, detta rives igenom ett rivjärn eller ett durkslag uppå ett fat och slår rätt tjock söt grädda med socker och kanel över, låt osten ligga på durkslaget över natten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  huru win åst giöres med mandell

  först tages en kanna söt miölck och der uthi wispas 3 stycken äggulor och det setes på elden ner det kockar så slå ½ stop win uthi och giöres en win ost der af sedan tages osten up uhr waslan och låter osten kallna sedan blandas osten med ½ skålpun stöta mandlar som stöten well smått med rosen waten såcker blandas uthi efter ens smack detta rifwes i gänom et rifgiern äller et durslag upå ett fatt och slår rett tiåck sött greda med såcker och Kanell öfwer lät osten liga på durs slaget öfwer natten