4. Bläckfläckar

Lästext

Bläckfläckar

1 Desse tagas bort med vit såpo, ättiko, |2|och rent vatten. Har man ingen ättika, tager man varm urin. Men på linnet brukar man helst ättika och såplödder. Desslikest är syresaft och mjölk gode. Eller fukta fläcken först med starkt brännvin, tvätta honom sedan och blanda brännvin med det gröna av oxgalla och vatten, var med fläcken tvättas och sedan med vatten utsköljes. Gnides sedan med torrt rent linne. Somlige blanda litet Terebenthin Spiritus där till.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Bleck fleckar.

  Theße tagas bort med hwijt såpo, ättickio, |2|och rent watn. Har man ingen ätticka, tager man warm urin. Men på linnet brukar man Hälst ätticka och Såplöder. Theßlijkest är Syresaft och Miölk gode. Eller fuchta flecken först med starkt brännewijn, twätta honom sedan och blanda brännewijn med thet gröna af oxe galla och watn, hwar med flecken twättas och sedan med watn utsköljes. gnides sedan med tort rent linne. Somlige blanda lijtet Terebenthin Spiritus ther til.