208. Att sylta vinbär, körsbär eller vad bär man vill

208. Att sylta vinbär, körsbär eller vad bär man vill

Lästext

Att sylta vinbär, körsbär eller vad bär man vill

Att sylta vinbär

1 Tag 4 skålpund socker efter ett stop vatten, sätt på elden att koka uti en vid panna, när det begynner att koka upp och skumnar så skummet av, slå lite kallt vatten där uti att skummet ger sig ihopa, låt sirapen koka till dess han blir tjock och rinner trå, lägg så bären uti att lite koka, sedan tager man och slår på ett durkslag att sirapen rinner ifrån bären, lägg så samma sirap i samma panna och koka honom upp att han blir någet tjock och skumma |174|väl, sen tag sirapen av elden och lägg bären uti samma soppa, sätt sedan på elden igen till det begynner att vilja koka, tag så av elden och låt stå att det blir lite kallt, slå i burkar och täck väl över.

2 Ett skålpund socker till var kanna bär.

3 Om det är körsbär behöver man intet taga den ur sirapen utan låta den koka i sirapen till dess de äro nog, men de skola intet gå sönder.

4 Om det är hallon så skall man taga dem ur sirapen för de tåla intet stort att koka.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att sylta Winbär kiorsber heller hwad ber man will

  att lylta win ber

  tag 4 skålpun såcker eftter et stop watten set på älden at kocka uti en wid panna ner det begynner at kocka up och skumnar så skummet af slå lite kalt waten der uthi at skummet gir sig i hopa let sirappen kocka till des han blir tiåck och rinner trå leg så beren uthi att lite kocka sedan tager man och slår på ett dörslag at sirappen rinner ifrån beren leg så samma sirap i samma panna och kocka honom up att han blir någet tiåck och skumma |174|wel, sen tag sirappen af elden och läg beren uthi samma såpa set sedan på älden igen til det begynner at wilia kocka tag så af älden och let stå att det blir lite kalt slå i burkar och teck well öfwer

  et skålpun såcker till hwar kanna ber

  om det är kiörsber behöfwer man intet taga den uhr sirappen uthan låta then kocka i sirappen till des di ärra nog men di skola intet gå sönder

  om ded är hallom så skall man taga tem uhr sirapen för di tåla intet stort att kocka