91. Fatbakelse

Lästext

Fatbakelse

1 Till ½ stop mjölk tag 10 ägg, rosenvatten, vispa gott vetemjöl att det lägger sig en ring uppå efter vispen, smörj ett tennfat med smör, häll det där på, sätt fatet på en sjudande vattugryta som kokar allt om kring att det blir lagom tjockt, tag fatet av, skär med en kniv, krusa |53|omkring, baka sjudande smör till de blir bruna, rättas an med socker, är färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fatt Bakelse,

  Till ½ stop miölck tag 10 ägg rosen watn wißpa gåt hwetemiöhl att det lägger sig en ring uppa efter wißpen smörg et tehn fatt med smör hell det der på sätt fatet på en siudande watu gryta som Kokar alt om Kring att det blijr lagom tiockt tag fatet af skiär med en knif krusa |53|omkring baka skiudande smör till de blir bruna retas an med Såcker, är Färdigt