1. Att taga bort fläckar av allehanda tyg

1. Att taga bort fläckar av allehanda tyg

Lästext

|1|

Att taga bort fläckar av allehanda tyg

1 Ehuruväl, att denna saken intet egentligen hit hörer, dock, som vad färgat är, av en och annan händelse, gärna och snart kommer att fläckas, ty vill jag här i korthet några få prov uppsätta, och särdeles dem, som med minsta möda och med minsta bekostnad ske kunna.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |1|

  At taga bort fleckar af allehanda Tyg:

  Ehuruwäl, at thenna saken intet egenteligen hijt hörer, doch, som hwad färgadt är, af en och annan Händelse, gärna och snart Kommer at fleckias, dy wil iag här i Korthet några få prof upsättia, och särdeles them, som med minsta möda och med minsta bekostnad skee Kunna.