128. Att färga silvergrått

Lästext

|85|

Att färga silvergrått

1 Till 1 skålpund garn tag 1 lod alun, 1 lod röd vinsten och 1 lod fint stött galläpple, koka det tillsammans upp i 3 kannor vatten och lägg garnet så där i och låt 1 timma koka, tag sedan garnet upp och lägg 2 lod viktril här uti och lägg garnet åter igen uti, rör det flitigt upp och ned där så länge man själv tycker att det är nock silvergrått, men |86|vill man havat mörkare så lägg man ännu 2 lod viktril här i och låter det ¼ timma koka, där efter tager man det upp och när det är kallt sköljer man det.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |85|

  at färga Silfuer grått

  till 1. skålp garn tag 1 loo alun 1. loo röd winsten och 1 loo fint stött galäple koka dätt till sammans up i 3 kan:r watten och lägg garnet så där i och lätt 1. Tima koka tag sedan garnet up och läg 2 lood wichtril här uthj och läg garnet åtter igän uthj rör dätt flitigt up och ned der så länge man siälff tycker at dätt är nock Silfuer grått män will |86|will man haffuat mörkare så lägg man ännu 2 lood wichtril här i och låtter dätt ¼ Tima koka där effter tager man dätt up och när dätt är kaltt skiöljer man dätt