203. Beskrivning på mältning

Lästext

|163|

Beskrivning på mältning

1 Först lägges kornet i vattnet i ett kar som har tapp och låter det ligga i 2 dygn i vattnet. Sedan tagas vattnet av och låter stå i karet en dag att vattnet rinner väl av. Sen lägges det som vant är ihop på lavan när det tar på att ljummas röres det småningom ut när det är utlupit, dock aktas att inga ållor kåmna[?], så lägges röken under i 3 dygn som är kall, sedan ges värma småningom till det blir torrt, till röken brukas rå aleklabbar som äro grova.

|164|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |163|

  beskrifning på Mälttning

  först läges kornet i uatnnet i ett Kar Såm har tapp och låter det ligia i 2 dygnn i uatnet Sedan tagas uatnet af och läter stå j karet en dag att uatnet riner uäll af Sen läges det Såm uant är i hop på lafwan när det tar på att liumas Röres det SMåningåm utt när dett är utt lupitt dock agtes att inga ållor Kåmna Så läges Röken under j 3 dyng Såm är kall Sedan ges uarma Småningåm till dett blir tårt till Röken brukas Rå ale Klabar Såm äro grofua

  |164|