12. Flottfläckar på allehanda kulörer

Lästext

|6|

Flottfläckar på allehanda kulörer

1 Tag alun, bränn honom, och stöt till fint pulver, så mycket som en fingerborg full. Där till tag 3 lod stärkelse, blanda det med vatten, och gör en deg där av, stryk det på fläcken, låt så torkas, gnugga och borsta. På vitt och grått kläde eller siden, tager man brännevin i stället för vatten, stryker det uppå, och låter det först för elden torkas. Sedan brukas degen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |6|

  Flott fleckar på allehanda Couleurer:

  Tag alun, bränn honom, och stöt til fijnt pulfwer, så mycket som en fingerbor full. Ther til tag 3 lod stärkelse, blanda thet med watn, och gör en deeg ther af, stryk thet på flecken, lät så torkas, gnugga och borsta. På hwijtt och grått Kläde el:r Sijden, tager man brännewijn i stället för watn, stryker thet uppå, och låter thet först för elden torkas. Sedan brukas deegen.