209. Att göra nudelkaka

Lästext

Att göra nudelkaka

1 Tag 3 ägg och gör en deg där av väl stadig, kavla honom ut i en tunn kaka som en stenkaka, skär den i smala rimsor, tag en kanna söt mjölk, när mjölken kokar upp så lägger nudel där uti och kokas så väl att det blir som tjockt som en risgröt, när han är så hård som han bör vara så lägg ett gott |175|stycke smör i och slå upp honom, när han är kall tar man 8 ägg och vispar dem väl för sig och slår däri i degen russin, rosenvatten, en god slev färskt smör, 1 heller 2 nävar socker, citron, suckat, kanel, grädda henne med lagom värma, om man bakar henne med kol så skall det vara väl eld uppå, pannan smörjes med smör.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  at giörra nudell kacka

  tag 3 äg och gior en deg der af well stadig kafla honom uth i en tun kacka som en sten kacka sier den i smalla rimsor tag en kanna sött miölck ner miölcken kockar up så legger nudell der uthi och kockas så well at det blir såm tiåckt som en ris gröt ner han är så hård som han bör wara så leg et gott |175|stycke smör i och slå up hånom ner han är kall tar man 8 äge och wispar dem well för sig och slår der i i degen rusin roßen waten en god slef färst smör 1 heller 2 nefwar såcker sitron suckat kanel gredda henne med lagon werma om man backar henne med kåll så skall det wara well eld uppå pannan smöries med smör