86. Att göra mandelbröd

Lästext

Att göra mandelbröd

1 Tag mandel 1 [?], väl småstött socker 1 [?] och tag det vita av tre ägg, det skall väl brukas, ju längre ju bättre, sedan tag det på en bleckskiva som kan sättas i en tårtpanna och skall det vara eld både över och under, sakta koleld, är färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra Mandel bröd,

  Tag Mandell 1: [?]wähl små stöt Såcker 1: [?] och tag det wijta af tre ägg dett skall wähl brukas ju längre Ju bätre sedan tag det på en bleck skiwa som kan setas i en tort panna och skall det wara eld både öf:r och under sackta Kåhl Eeld, är Färdigt