39. Beskrivning på en rätt god citronkaka

39. Beskrivning på en rätt god citronkaka

Lästext

Beskrivning på en rätt god citronkaka

1 Till 6 citroner tar man ett kvarter vin i citronerne som skall först rivas väl av allt det gula, sedan skalas de och lagas övermåttan väl bort, allt det vita och kärnarna, så skär man dem i små tunna skivor och lägges i vinet, och låter det koka en god stund i en stenkruka, sedan slås det i en skål till det blir kallt, sedan tages och ett kvarter söt grädda och 12 stycken ägg, 4 med det vita och 8 utan vitan, rivebröd efter en semla, det röres tillsammans och står till brödet blir väl blött, så slås det kokade vinet och citroner där till, ett gott skålpund socker, det gula av citron, en 8 skedblad färskt skirat |28|smör, detta allt röres mycket väl tillsammans en god stund, tag sedan tunn deg och lägg på bottnet i det fatet en vill hava kakan, och slår det ihoparörde som skall till kakan ovanuppå och sättes i ugnen, när de där ha stått en liten stund tages fatet ut och strös över kakan en fingers tjockt stött socker, sättes så tillbakas i ugnen till kakan tar på bli brun ovanpå, så är hon färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beskrifning På Een Rätt God Citron Kaka

  Till 6: Citroner tar man et qvarter Wyn i Sitronerne som skall först rijfwas wähl af alt det gola, sedan skahlas dhe och lagas öf:rmåttan wähl bort, alt dett wijta och kiärnarna, så skiär man dem i sma tunna skijfwor och lägges i wynet, och låter det Koka en god stund i en steen Kruka, Sedan slås det i en skåhl till dett blir kalt sedan tages och et qwarter söt grädda och 12 st:n äg 4: med det hwita och 8 utan hwitan, Rifwe bröd efter en simbla dett röres tillsammans och står till brödet blijr wähl blött, så slås det kokade wynet och Sitroner der till ett gådt Skåhlpund Såcker, det gula af Citron, en 8 skiedblad färskt Skyrt |28|Smör, detta alt röres mycket wähl tillsammans en godh stund, tag sedan Tunn deg och läg på båtnet i det fatet en will hafwa Kakan, och slår det ihoparörde som skall till kakan Åfwanuppå och sättes i ungnen när de der ha stådt en liten stund tages fatet uth och ströös öf:r kakan en fingers tiåckt stött Såcker sättes så tillbakas i ugnen till Kakan tar på blij brun Åfwanpå, så ähr hon färdig.