11. Olje-, fett-, talg- och vaxfläckar på siden

11. Olje-, fett-, talg- och vaxfläckar på siden

Lästext

Olje-, fett-, talg- och vaxfläckar på siden

1 Bränn marienglas på glöd uti en ren panna tills det bliver vitt, och stöt det till fint pulver. Sedan lägg ren grått papper på ett bord, där på lägg rätta sidan av tyget hel slätt. På aviga sidan, som då vetter uppåt, strö marienglas, att det går över fläcken: där på lägg ett annat grått papper hel slätt. Sedan stryk av och an med ett pärse- eller stärkejärn, som är lagom varmt, så går fläcken bort. Somlige bruka sönderstötte nya tobakspipor, på samma sätt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Olio, fett, Talg och waxfleckar på Sijden:

  Bränn Marien-glas på glöd uti en ren panna tils thet blifwer hwijtt, och stöt thet til fijnt pulfwer. Sedan lägg reen grått pappeer på ett bord, ther på lägg rätta sijdan af tyget heel slätt. På afwoga sijdan, som tå weter upåth, ströö Marien-glas, at thet går öfwer flecken: ther på lägg et annat grått pappeer heel slätt. Sedan stryk af och an med ett perse el:r stärkejärn, som är lagom warmt, så går flecken bort. Somlige bruka sönderstötte nya Tobackspijpor, på samma sätt.