124. Coleur de rose för kokningen

Lästext

|73|

Coleur de rose för kokningen

1 Vill man hava Coleur de Rose, så lägg i samma färg 1 lod vit stött vinsten och 1 lod romsk alun, 1 lod vetekli, låt det koka tillsamman upp och rör det brav om, lägg och så garnet uti och låt det en timma koka, sedan tag upp det och låt det bliva kallt och |74|skölj det sedan, sen tag 3 kannor vatten och koka i kitteln och lägg uti ½ lod fin stött konschonell, låt det uppkoka och rör väl om och slå 1 lod tempererat skedvatten uti, lägg så garnet där uti och låt det ½ timma koka och tag upp det och skölj när det är kallt, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |73|

  Colör de Rose för kokningen

  will Man hafua Coler de Rose så läg i samma färg 1 lood huit stött win Sten och 1 lood Romsk alun 1 loo huete klj lätt dätt koka till samman up och rör dätt braff om läg och så garnet uthj och lätt dätt En Timma koka sedan tag up dätt och lätt dä[tt] bliffua kaltt och skiölg |74|skiög dätt sedan sen tag 3 kanor watten och koka i kiettelen och läg uthj ½ lood fin Stött Consonel lätt dätt upkoka och rör wäll om och slåå 1 loo Temprererat skied watten uthj, läg, så garnet där uthj och lätt dätt ½ timma koka och tag up dätt och skiölg när dätt är kaltt så är dätt färdigt