162. Att insylta ingefära

Lästext

|133|

Att insylta ingefära

1 Man skall taga blåvitt ingefära, den samma väl skala och sedan han uti 9 och 10 dygn vattlagt är kokas i rent vatten till dess han mjuknar och sedan tas han upp och kokas åny och rätt väl i sirap, när det är gjort tages han upp och låter man henne kallna och sedan lägger man henne uti en liten glaserat kruka heller som brukeligt är i en liten tina och slår sirapen där på, tycker man han är för tunn så koka honom till dess han tjockna och sedan han väl kallnat är gjuter man honom på ingefäran och gör kärlet väl täppt efter sig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |133|

  att in sylta ingeferra

  man skall taga blå witt ingefera den samma wel skala och sedan han uti 9 och 10 dyng wat lagt är kokas i rent waten til des han miucknar och sedan tas han up och kockas å ny och ret wel i sirap när det är giort tages han up och låter man henne kalna och sedan legger man henne uti en liten glasserat krucka heller som bruckeliget är i en liten tinna och slår sirappen der på, tacker man han är för tun så kocka honom till des han tiåkna och sedan han wel kalnat är guter man hånom på ingeferan och giör tierlet wel teft efter sig