10. Fett utur silke

Lästext

Fett utur silke

1 Man tvättar fläcken med citronsaft: Eller tag färskt bröd, när det kommer utur ugnen, lägg |5|det på, så drager fettet in. Item: Tag mjukt ler, knåda det med ölättiko, och stryk fläcken där med, låt det torkas, och gnugga det bort, så är fläcken borta. Item: Tag 2 äggegulor, raspad venedisk tvål så mycket som behöves, och klappa det tillsamman. Bestryk så fläcken med varmt vatten, men intet vidare, än fläcken är, lägg så degen där på, som av tvål och äggegula gjord är, doppa det i vatten, gnugga det väl ut, och torkadt i solen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fett uthur Silke:

  Man twättar flecken med Citron Saft: Eller tag färskt bröd, när thet Kom[m]er utur ugnen, lägg |5|thet på, så drager fettet in. Item: Tag miukt leer, Knåda thet med öhlätticko, och stryk flecken ther med, lät thet torkas, och gnugga thet bort, så är flecken borta. Item: Tag 2 eggegohlor, raspad venedisk twål så mycket som behöfwes, och Klappa thet tilsamman. Bestryk så flecken med warmt watn, men intet wijdare, än flecken är, lägg så degen ther på, som af twål och eggegohla giord är, doppa thet i watn, gnugga thet wäl uth, och torkadt i Solen.