29. Att göra mandelklimpar

Lästext

Att göra mandelklimpar

1 Tag mandel så mycket man vill, några bittermandlar och stöt dem väl med rosenvatten att de intet kännos gryniga, tag ett kvarter söt grädda, en riven semla, rör det väl i gräddan, vispa sönder 5 ägg, korinter, muskotblomma, skirat smör, rör det väl tillhopa, tag fina linklutor, doppas i vatten, slå i var lapp så stor man vill ha klimpen och lägger i soppan, när det anrettas skär man dem i tu, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra Mandel Klimpor

  Tag madell så mycket man will några bitter mandlar och stöt dem wähl med rosen watn at de intet Kiännos gryniga tag et qwarter sött grädda Een rifwen simla rör det wähl i greddan wißpa sönder 5: Ägg Corinter Muskåtbloma skirdt smör rör det wähl tillhopa, tag fina lijn Klutor dåppas i watn slå i war lap så stoor man will ha Klimpen och lägger i sopan när dett anretas skier man dem i tu så ähr dett färdigt,