60. Fylld stockfisk

Lästext

Fylld stockfisk

1 Man klappar stockfisken av skinnet och förväller honom att han blir halvkoka, så hackar fisken och med honom njurtalg hel fin, man tar mycket njurtalg, gör så en äggröra av några ägg, så rörer man rå ägg, där till peppar, salt, muskot, persilja, tag en panna, stryk henne med smör och lägger skinnet där i och lägger fisken på varmt skinn, så strör man rivebröd på och grädda, litet smör, muskot, persilja, 4 äggblommar och vispar medan det kokar, sedan slår man på fisken, det är färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Fyld stock fisk

  Man Klappar ståckfisken af skinnet och förweller hånom att han blijr half koka så hackar fisken och med hånom Niuhrtalg hell fijn man tar mycke niuhrtalg giör så en ägg röra af några ägg så rörer man rå ägg der till peppar salt Muskåth persilia tag en panna stryck henne med smör och lägger skinnet der i och läger fisken på warmt skin så ströör man rewebröd på och greda litet smör Muskåth persilia 4: äggblomar och wißpar medan det kokar sedan slår man på fisken, det ähr Färdigt,