105. Kanelkaka

Lästext

Kanelkaka

1 Tag 5 eller 6 semlor som blötes väl uti söt grädda, så tages ett tennfat och lägges först ett varv av semleskivor, så strös där på väl socker och så över med kanel, åter ett varv med semleskivor, över med socker, kanel, så länge man har något lägges det varvtals, sist slås söt grädda med rosenvatten över som man tycker brödet tager till sig samt socker, kanel, sättes i en lagom het ugn att grädda till det blir brunt, färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Canel kacka

  tag 5 e:r 6 simlor som blötes wähl uti sött gräda så tages ett ten fatt och legges först et warf af simle skifwor så strös der på wäl Såcker och så öfwer med Canel åter et warf med simle skifwor öfwer med Såcker Canel så lenge man har något leges det hwarftals sist slås sött gräda med rosen waten öfwer som man tycker brödett tager till sig samt såcker Canel setes i en lagom het ung at gräda till dett blir brunt färdigt