125. Äkta karmosinfärg, göra för kokningen

Lästext

|75|

Äkta karmosinfärg, göra för kokningen

1 Till skålpund garn tag 2 lod vit vinsten och 2 lod röd, 4 lod romansk alun, 4 handfulla med vetekli. Koka det upp i 4 kannor vatten och rör det väl om, lägg så garnet i och låt 1 ½ timma koka, men arbeta det om. Sedan tager man det upp och upphänger det över natten och andra |76|dagen sköljs det av, samma dag sen man garnet kokat tag 2 lod fin konschonell som blötes i ½ stop vatten. Andra dagen slås det i en förtent kittel med 3 kannor vatten, 1 kvintin vit vinsten, 1 kvintin röd, 2 lod vit stärkelse, 1 kvintin röd arsenicum, låt det tillsammans uppkoka, sedan lägg garnet där i och låt 1 timma |77|kokas. Men arbetes bravt och sedan upptages det och svales och avsköljes. Så är den färdig som hon skall vara.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |75|

  äcta Carmesin färg göra för kokningen

  till Skålp garn tag 2 lod huit win Sten och 2 lood rööd. 4 lood Romansk alun 4 hand fulla med huette klj. koka dätt up i 4 kan:r watten och rör dätt wäll om läg så garnet i och lätt 1 ½ Timma koka män arbeta dätt Om. sedan tager Man dätt up och up hänger dätt öfuer natten och andra dagen |76|dagen skiölgs dätt aff samma dag sen man garnet kokat tag 2 lood fin Consonel som blötes i ½ Stop watten. andra dagen slås dätt i en för tent kiettil mäd 3 kan:r watten. 1. quintin huit win Sten. 1. quintin röd. 2 lood wit Stärkelse. 1 quintin röd Arshenicum. lätt dä[tt] till sammans upkoka sedan läg garnet där i och lätt 1 Timma |77|kokas. Män arbetes braft och sedan uptages dätt och Suales och aff Skiölges. så är dän Ferdig som hon skall wara