206. Att förvara färskt oxkött förvällt

206. Att förvara färskt oxkött förvällt

Lästext

|169|

Att förvara färskt oxkött förvällt

1 Tag utav revkött eller vad man vill och koka och skumma och salta litet där i och när det är litet kokt så ös upp i stenkrukor som det skall vara uti och låt stå och kallna att det feta står över som en botten och täck sedan över så kan det stå sig både länge och väl, tag intet för mycket spad på, man kan alltid taga mer när det brukas och kan man koka sedan härav soppa eller kål eller ärter, men det måste ösas i i krukor så mycket man brukar var gång, stycket får intet röras förr än det brukas.

|170| |171| |172|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |169|

  att för warra färst oxkiöt förwelt

  tag uth af ref kiött eller hwad man will och koka och skumma och salta litet der i och ner det är litet kockt så ös up i sten krukor som dett skall warra uthi och lått stå och kalna att dett feta står öfwer som en botten och teck sedan öfwer så kan det stå sig både lenge och well tag intet för mycket spad på man kan altijd taga mer ner det bruckas och kan man kocka sedan heraf soppa eller kåll eller erter men det måste ösas i i krukor så mycket man bruckar hwar gång stycket får intet rörras för en det bruckas

  |170| |171| |172|