5. Vaxfläckar

Lästext

Vaxfläckar

1 Man rostar en semla på glödande kol, lägger den på vaxet och river så länge, till dess vaxet är ute. Men på sidentyg, smörjer man vaxet med såpa, lägger det i solen, och tvättar det sedan ut med vatten. Item: Tag ett lagom grovt linkläde, doppa det i rent vatten, att det bliver någorlunda vått. Sedan lägges antingen heter aska eller eldkol i linnet, och hålles på fläcken en stund, så går han bort.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Wax fleckar:

  Man rostar en Semla på glödande Kohl, lägger then på waxet och rijfwer så länge, til theß waxet är ute. Men på Sijdentyg, smörjer man waxet med såpa, lägger thet i Solen, och twättar thet sedan uth med watn. Item: Tag ett lagom groft linkläde, doppa thet i rent watn, at thet blif:r någorlunda wått. Sedan lägges antingen heter aska el:r eldkohl i linnet, och hålles på flecken en stund, så går han bort.