111. Att göra äggkaka med gröna ärter

111. Att göra äggkaka med gröna ärter

Lästext

Att göra äggkaka med gröna ärter

1 Tag 16 stycken ägg, 30 skedblad söt grädda, 10 nypor gott vetemjöl, utspritade ärter, gröna som inte ära mer en halvvuxne, 2/2 kvarter skirat smör, lite grant salt, lite sönderskurin mejram, detta allt sammans vispas väl ihop och bakas som en annan pannkaka, i ugnen blir han bäst, då han smakar rätt väl.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att giorra agge kacka med gröna ärter

  tag 16 stycken äg 30 sieblad sett greda 10 nypor got wete miöhl ut spritade ärter gröna som inte ära mer en halfwusen 2/2 gårter siert smör lite grant salt lite sönder skurin miram detta alt sammans wispas well i hop och backas som en annan pankacka i ungen blir han best då han smackar rett well