40. Mandelmakroner

Lästext

Mandelmakroner

1 Tag 1 skålpund mandel, väl stött siktat socker ½ skålpund tillhopa, sedan tag det vita av ägg, klappa dem väl till skum, lägg mandeln där i, rör tillhopa ½ timma, sätt det på elden i en mässingpanna, rör det rätt väl me[da]n det står på elden, när det lossnar ifrån pannbottnen, så tag och baka i vad figurer man vill på oblat, sedan baka det i en |29|sockerpanna som man bakar annat konfekt, låt mandlarna vara något söftade med rosenvatten, baka dem i ett varmt rum, att de får jäsa, sedan de äro lagda på oblatet, lägg ett linnekläde på dem, när de tages ur pannan emedan de äro varma strö litet siktat socker på dem, till 2 skålpund mandel skall vara 4 skedblad brännvin, vill man ha dem glaserade tag rosenvatten, siktat socker, klappa tillhopa stryk över fett in om.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Mandell Macroner,

  Tag 1: Skålp:d Mandell wähl stött sichtat Såcker ½ Skp:d tillhopa sedan tag dett wijta af äg klappa dem wähl till skum lägg mandelen der i rör tillhopa ½ tima sett det på elden i en Meßing panna rör det rät wähl men dett står på elden, när det låßnar if:n panbåtnen, så tag och baka i wad Figorer man will på oblat sedan baka det i en |29|Såcker panna som man bakar annat konfecht, lätt mandelarna wara något Söftade med rosen watn, baka dem i ett warmt rum, att de får Jesa, sedan de äro lagda på oblatet läg et linne Kläde på dem, när de tages ohr pannan emedan de äro warma strö litet sichtat Såcker på dem, till 2: Skp:d Mandell skal wara 4: skiedblad bränwyn, will man ha dem Glaserade tag rosen watn sichtadt Såcker Klappa tillhopa stryk öf:r fett in om