202. [Fragment av tvålrecept]

Lästext

|161|

[Fragment av tvålrecept]

1 [...] och ett litet stycke tvål skall man taga och skiva helt smått i litet friskt vatten och vispa den alldeles till en fradga och när den tvålen som är i grytan har kokat litet så vispar man den fradgen uti och rör så vackert sakta omkring och så slår man 2 nävar salt där i att det skär sig väl och rör sakteligen omkring allt gent att saltet är väl smält och när det då är väl skurit tager man strax av och låtet kallna, så är det färdigt.

2 Men om luten intet är så stark att ägget flyter på den starkaste luten skall man probera ägget, så får man intet taga så mycket fett där till, en 6 marker eller 7, och lägga i som man ser luten för ter[?] |162|så länge den räcker och man tycker den tjocknar så öser man utur grytan av det som tjockt är och så späder man lut på igen. Halva grytan i förstone och sedan något minder, en kanna, 2 eller 3, allt som man ser det vill tjockna.

3 Tvålen sätter man på elden och låter koka upp, så tager man 2 eller 3 nävar salt och kastar där uti att det skär sig från luten, så lyfter man den av elden och låter den stå och bli väl kall, sedan skärer man honom ut ur grytan och slår så frisk lut där i grytan igen, så mycket nästan som den som stod under och skivar tvålen i små bitar där i.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |161|

  [Fragment av tvålrecept]

  [...] och ett litet stycke twåll skall man taga och skiefwa heltt smått i litet frist waten och wispa den aldeles till en fraga och ner den twålen som är i grytan har kockatt litet så wispar man den fragen uthi och rör så wackertt sachta omkring och så slår man 2 nefwar salt der i at det skier sig well och rör sackteligen om kring altt gint att saltet är well smelt och ner det då är well skurit tager man strax af och låtet kalna så är det färdigt.

  men om luten i[?]ntet en så starz att ägget flyter på den starrsta luten skall man probera ägget så får man intet taga så mycket fett der till en 6 marker eller 7 och legga i som man sir luten för ter[?] |162|så lengga den rekker och man tycker den tiåknar så ößer man uthur grytan af dett som tiåkt är och så speder man lutt på i gen. Halfwa grytan i förstone och sedan någott minder en kanna 2 eller 3 alt som man sir dett will tiåckna

  twålen seter man på elden och låter kocka up så tager man 2 eller 3 nefwer salt och kaßtar der uthi att det skier sig från luten så lyfter man den af elden och låter den stå och bli well kall sedan skierrer man honom uth ur grytan och slår så frisk lut der i grytan i gen så mycket nestan som den som stog under och skiefwar twålen i små bitar der i