42. Att göra pomeransmjölk

Lästext

Att göra pomeransmjölk

1 Tag 5 stycken ägg och halvtannat kvarter mjölk, vispa det tillhopa och gör en äggebubbert där av, när han är färdig och väl kall tages vackra skivor med en sked och lägges på ett fat allt på en hög, koka så tjock äggemjölk så myckit som ett halvt stop, låt henne bliva kall, |31|sedan skalas och stötes några bittermandlar och ¼ [?] söt mandel, tag torra pomeransskal och suckat, skär i långa smala remsor, lägg det allt på högen på fatet, sedan när äggemjölken är kall blandas hon väl tillhopa med mandeln och ett kvarter söt grädda, socker och stöt kanel om man behagar, men mycket litet av det slaget, och när mjölken ges in slås hon under det andra som ligger på fatet, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att Giöra Pomrans miölck,

  Tag 5: stycken ägg och halft anna qwarter miölk wispa det tillhopa och giör en ägge bubert der af, när han är färdig och wähl kall tages wakra skifwor med en skied och lägges på ett fatt alt på en hög koka så tiock egge miölck så myckit som et halft stop lätt henne blifwa kall |31|sedan skallas och stötes några bitter Mandlar och ¼ [?] sött mandell tag tårra pomerans skahl och Sucat sker i långa smala remsor läg det alt på högen på fatet sedan när ägge miölcken ähr kall blandas hon wähl tillhopa med mandelen och ett qwarter sött gredda, Såcker och stöt Canel om man behagar men mycket litet af det slaget, och när miö[l]cken ges in slås hon under dett andra som liger på fatet så ähr det fardigt