26. Att göra fyllt kålhuvud

Lästext

Att göra fyllt kålhuvud

1 Man skall gräva i huvudet vid stjälken ett stort hål som man kan, |18|så hackar man det urgrävna hel fint och blandas upp med ägg, grädda, korinter, rivebröd, skirat smör, muskot, när man skär ur huvudet lämnar man utav stocken att man kan linda en klut där om, koka sedan huvudet i färsk köttsoppa, lägg ett stycke smör i soppan, sedan reder man av soppan med söt grädda, några äggular, muskot, soppan skall vara så tjock som på frikassé, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra fylt Kåhlhuwu

  Man skall grefwa i Hufwudet wid stielcken et stort håhl som man Kan, |18|så hackar man det uhrgrefna hell fint och blandas up med äg greda Korinter rifwebröd skierdt Smör Muskåt när man sier är hufwudet lemnar man uthaf stocken att man kan linda en Klut der om Kuka sedan Hufwudet i fersk Kiöt såppa legg et stycke Smör i såppan sedan reder man af supan med sött gredda några äg gular Muskåt sopan skall wara så tiock som på frekased så ähr det färdigt