121. Kräftor med gröna ärtor

Lästext

Kräftor med gröna ärtor

1 Koka kräftona i salt vatten, tag skalen av som man eljest gör, tag så upp dem, tag skalen av stjärten samt på ryggen av ovan till, men inte de [som] sitter under kräftana på klåna [...] ett håll, lägg dem så på ett fat och stuva uti skalade ärter först något i vatten kokade, med smör, persilja, ingefära, muskotblomma, peppar, rivet bröd, slå dem så där över väl, men laga kräftana där uppå, ser inte illa ut på fatet, den som vill så kan man stuva kräftana och ärterna ihop som man kan lägga kräftana i ärterna litet för än man tar ut av dem och så [gar]nera kräftana i kring fatet.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Kreftor med gröna ärtor

  Kocka kreftonna i salt waten tag skalen af som man elliest giör tag så up dem tag skalen af stierten samt på rugen af åfwan til men inte de [som] siter under kreftanna på klåna [...] et håll leg dem så på et fat och stufwa uth skalade ärter fört något i waten kockad[e] med smör persiliga ingefara musckatblo pepar rifwit bröd slå tem så ter öfwer wel men laga kreftanna der uppå ser inte illa uth på fatet den som wil sa kan man stufwa kreftanna och ärterna ihop som man kan lägga kreftanna i ärterna litet för en man tar uth af dem och så [gar]neera kreft[an]na i kring fatet