94. Mandelmjölk

Lästext

Mandelmjölk

1 3 halvstop mjölk, gott stycke kanel kokas där i, en god handfull mandel skalas och stött med rosenvatten, ½ tjog ägg, halvparten med vitan, mandeln vispas i äggena, så vispas det i mjölken och aktas att det intet skär sig, socker uti, häll så upp och garnera i mjölken vid bredarna allt om|55|kring med småskuren suckat och sockerbröd, färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  mandell miohlck

  3 half stop miolck gott stycke kalell kockas der i en godh hand full mandell skalas och stött med rosen waten ½ tiog äg half parten med witan mandelen wispas i äggena så wispas dett i miölcken och acktas att dett intet skier sig, Såcker uti hell så up och garnera i miölcken wid bredarna alt on |55|kring med små skuren såckatt och såcker bröd färdigt