112. Att koka murklor

Lästext

|61|

Att koka murklor

1 Murklorna tvättas först väl rena, sedan förvälles de, kramas ut emellan 1 par trätallrikar och lägges i en stenkruka med en gott stycke färskt smör, slå där på oxköttsoppa som står väl över murklorna, muskotblomma, lite rivet vetebröd, emot det är färdigt kokat, hackar man 3 hårdkokade ägg och slår där på, sedan reder man av soppan med några äggegulor och aktas att det intet skär sig till dess soppan är samtjock, då är han färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |61|

  att kocka murcklor

  murcklorna twetas först well rena sedan förwelles di kramas uth imilan 1 par tretalrikar och legges i en ten krucka med en gott stycke färst smör slå der på ox kiött såpa som står well öfwer murcklorna muskottbloma lite rifwitt wete bröd imot det är färdigt kokatt hackar man 3 hård kokade äg och slår der på sedan reder man af såpan med några ägge gulor och achtas att dett intet sier sig til des såpan är sam tiåck då är han färdig