75. Att göra engelsk pudding

Lästext

Att göra engelsk pudding

1 Tag 1 stop mjölk, 12 ägg, vispa dem väl, sedan tages vetemjöl, vispas i mjölken som en lagom tjock pannkaksämnet, |46|sedan slås äggen där uti, där uti en mark märg eller njurtalg, russin, korinter, talgen skall väl hackas och när mjölken är varm skall talgen läggas i, sedan smörjes och lägges i formen, sedan skall smältan slås där uti och när vattnet kokar upp skall man lägga puddingeformen i och vända som oftast att russona ligger jämnt, hon skall i 4 timmar koka, sedan lägges han på fat med smör över, så är det färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att giöra Engels buding

  Tag 1: stop miölck 12 ägg wißpa dem wähl sedan tages wetemiöhl wißpas i miölcken som en lagum tiock pankacks emnet |46|sedan slåß äggen der uthi der uthi en mark merg eller niuhr talg rusin Kårinter talgen skall wähl hackas och när miölcken är warm skall talgen legas i, sedan smörjes och läges i fårmen sedan skall smeltan slåß der uthi och när watnet kokar up skall man legga budinge fårmen i och wenda som oftast att rusona ligger jempt hon skall i 4: timar koka sedan legges han på fatt med smör öf:r så är dett färdigt