205. [Fragment av brännvinsrecept]

Lästext

|167|

[Fragment av brännvinsrecept]

1 [---]blommorna av stjälk [---] stjälkarne till aska [---] brukat lerkäril [---] Munn Bränne [---]istilere pannans [---] vidare malört om [---] winet. [---] Brännvin som bör vara starkt och gott kry[?]r man en handfull malört.

2 5:o lägges askan och blommerne tillsammans i brännvinet som man ingjuter i destillerpannan, och bör sålunda stå natten över innan man det destillerar.

3 6. När det sålunda destillerat är, är det en god medicin vid alla förekommande tillfällen och anstötlige passioner.

|168|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |167|

  [Fragment av brännvinsrecept]

  [---]blomorna af stiel [---] tielkarne till Aska [---] brukat lerkäril [---] Munn Bränne [---]istilere pannans [---] widare Malört om [---] winet. [---] Brännewin som bör wara starkt och gått kry[?]r man en handfull Malört.

  5:o lägges Askan och blomerne tillsammans i brännewinet som man ingiuter i distilere pannan, och bör sålunda stå natten öfwer innan man det distilerar.

  6. När det sålunda distilerat är, är det en god Medicin wid alla förekommande tillfällen och anstötelige passioner.

  |168|