224. Att baka fransyskt bröd

224. Att baka fransyskt bröd

Lästext

Att baka fransyskt bröd

1 Till 3 stop mjölk den man väl värmer rätt väl och slår i ett tråg någet mjöl i, stålkvarnmjöl är bäst, men mjölet röres intet där uti förrän mjölken är lagom sval, där till tages 8 ägg, 4 med vitan, de övrige bara gulan, allt detta arbetas väl ihop och göres degen så lös, 3 skedblad jäst lägg där uti, som är god svagölsjäst.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att backa franssyst bröd

  til 3 stop miölck den man well wermer ret wel och slår iet tråg någet miöl i ståll qorn miöl är best men miöllet rörres intet der uth i för en miölcken är lagon swall der til tages 8 äg 4 med witan de öfrige bara gulan alt detta arbetas well i hop och giörres degen så lös 3 sied blad gest leg der uthi som är god swagöls giest