186. Struvor

Lästext

|150|

Struvor

1 Till en kanna mjölk 20 stycken ägg, muskotblom, socker, kardemummar, korinter, liten god färsk jäst som en valnöt, saffran.

2 Tag så en liten gryta heller en kruka, slå först äggen sönder och vispa dem, slå så mjölken där på som skall vara litet varm och vispa så gott vetemjöl där i att det lägger sig för vispen.

3 Om mjölet intet är gott skall man slå ett gott skedblad brännvin i smeten när man slår till dem och så snart de begynner att jäsa skall man baka dem.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |150|

  strufwor

  till en kanna miölck 20 styn eg muskattblom såcker kardemumar corinter liten god fiersk giäst som en wall nött safran

  tag så en liten gryta heller en krucka slå först eggen sönder och wispa dem slå så miölcken der på som skall wara litet warm och wispa så gott wett miöll der i att dett legger sig för wispen

  om miölet entet er gott skall man slå ett gott skied blad brenwin i smeten ner man slår till dem och sa snart di begynner att giesa skall man backa dem