25. Att göra en kokpudding

Lästext

|17|

Att göra en kokpudding

1 Tag 1 stop mjölk, där till 12 stycken ägg men vispa äggena för sig, tag så mycket märg eller talg som man vill, hacka den rätt fint, värm först mjölken och lägg den hackade talgen där i att han smälter, vispa sedan mjölket där uti till det blir så inemot ringar på smeten, sedan vispar väl äggena och slår dem där där uti ½ skålpund russin och ½ skålpund korinter, smörj sedan ett kläde med smör och puddingformen med smör, lägg klädet i förin men och slå smeten där uti, bind väl till att intet vatten kommer där uti, i goda 5 timmar tål han koka, lägg honom sedan på ett fat och gör en sås på utav smör och vatten, ända på denne rätten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |17|

  Att giöra en Kock buding

  Tag 1: stop miölck, der till 12 st:n ägg men wispa äggena för seig tag så mycket merg el:r talg som man will hacka den rät fint wärm först miölcken och läg den hackade talgen der i at han smelter wispa sedan miölcket der uti till det blir så inemoth rinnar på smeten sedan wispar wähl ägena och slår dem der der uthi ½ skålpund rusin och ½ skåhlpund Korinter, smörg sedan et kläde med Smör och buding förmen med smör läg Klädet i förin men och slå smeten der uti bind wähl till at intet waten Kommer der uthi i goda 5 timar tåhl han koka läg hånom sedan på ett fat och giör en Sous på uthaf smör och watn, Enda på denne reten.