200. Till att lägga in portlak

Lästext

|159|

Till att lägga in portlak

1 Tag ser[?] ett kvarter låga stjälkar, skär av från, lämna några bladen, tag rent källvatten, vinbärsbladen, körsbärsbladen, lite dill, skär frö av, lägg in i en stenkruka varvtals i ruta, muskotblomma, hel peppar, lite bpar[?], slå soppan av, kokas upp och skummas, låter kallna, slå på, är färdigt, de bladen som plockas av lägger varvtals i krukan, man plockar av bladen, av bort lagen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |159|

  til at läga in pårtlaga

  tage ser et qarter låga selkar ser af från lemna någera bladen tage rent tel waten winbers bladen tiorsberbladen lite dil ser frö af lege in i en sten krucka wartals irut muskot bloma hel pepa lite bpar[?] slå såpan af kokas upe och skumas leter kalna slå på är färdit di bladen som plåkas af läger war tals ikruckan man plågär af bladen af bort lagen